Βρείτε την εκδρομή που σας ταιριάζει!


  Ταξιδιωτική Ασφάλιση

          Σκοπός της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης είναι να παράσχει βοήθεια στα προβλήματα που δημιουργούνται στον ταξιδιώτη κατά την μετακίνησή του στο εξωτερικό ή εσωτερικό!

  Ένα Πρόγραμμα που Διαφέρει απο τα Υπόλοιπα:

  • Κάλυψη από οπουδήποτε, προς οπουδήποτε στον κόσμο!
  • Προσφέρουμε τα μεγαλύτερα, με διαφορά, Όρια Ασφάλισης!
  • Χαμηλό Κόστος Ασφάλισης!
  • Καλύπτουμε Νοσοκομειακές ∆απάνες!
  • Καλύπτουμε επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν καλύπτει ο ανταγωνισμός, όπως extreme sports κ.α.

  Προσφέρουμε:

  • 24ωρη υπηρεσία ανάγκης
  • Τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση, με εξυπηρέτηση σε περισσότερες από 20 γλώσσες απο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να δώσει λύση σε κάθε πρόβλημα
  • Εύκολα, γρήγορα και ευέλικτα! Online καταχώρηση του ταξιδιού και διαχείριση των στοιχείων ασφάλισης και άμεση εκτύπωση ή αποστολή σε email της επιβεβαίωσης ασφάλισης
  • Άμεση και εύκολη διαδικασία Αποζημίωσης.

  Καλύψεις:

  • Ακύρωση ή ∆ιακοπή Ταξιδίου
  • Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές ∆απάνες, Επαναπατρισμός και Λοιπές ∆απάνες
  • Παροχές Νοσηλείας
  • Καθυστερημένη Αναχώρηση ή/και Απώλεια Αναχώρησης
  • Προσωπικά Χρήματα, ∆ιαβατήρια και Έγγραφα
  • Προσωπική Αστική Ευθύνη
  • Νομικές ∆απάνες & Συνδρομή
  • Παροχές σε περίπτωση Ληστείας
  • Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας
  • Πρόσθετες Χρεώσεις Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου ή/και Γάτας
  • Ειδικές καλύψεις για επαγγελματικά ταξίδια