Βρείτε την εκδρομή που σας ταιριάζει!


    Θέσεις Εργασίας

    Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προσφορά για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

    Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimidistours.gr .

    Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται βάση των αναγκών της εταιρείας ώστε να αξιοποιηθούν μελλοντικά.